HOME         Supply Chain Management       Life Cycle Cost Analysis       Activity Based Costing      Services     

  Latest News

  • Denne hjemmeside indeholder materiale til brug for HDO studiet på Aalborg Universitet.

 

 

HDO arkiver:

Referater af forelæsninger:

11. september 2007: Tuning og styring af strukturer og processer.
20. september 2007: Køb, fusioner og sammenlægninger.
25. september 2007: Køb, fusioner og sammenlægninger.
2. oktober 2007      : Strategisk udvikling i servicevirksomheder.
9. oktober 2007      : Strategisk udvikling i offentlige organisationer.
23. oktober 2007    : Revitalisering, reengeneering og innovation.
30. oktober 2007    : Innovation, Blue Ocean Strategy, nye pionerer.
                               Blue Ocean Strategy slides
13. november 2007: Interorganisatoriske netværk
20. november 2007: Interorganisatoriske netværk
11. december 2007: Wikinomics

Resumé af litteratur:

Organisation:

Buchanan Badham: Power, Politics and Organizational Change
Chris Argyris: Overcomming Organizational Defenses
Edgar Schein: Organisationskultur og ledelse
Finn Borum: Strategier for Organisationsaendring
Gary Yukl: Leadership in Organizations
Harald Enderud: beslutninger i organisationer
Henry Mintzberg: Power in and around organizations
Jay Gailbraith: Competing with flexible lateral organizations
Mikkelsen og Riis: grundbog i projektledelse
Niels Bo Sorensen: Organisationers form og funktion
Peer Neergaard: Kvalitetsstyring
Steven Alter: Information Systems
Jeffery Pfeffer: Managing with power
Kaplan og Norton: The balanced scorecard

Human Ressource Management:

Daniel Goleman: The New Leaders
Erik Johnsen: Ledelse af ledelsesproces
Gitte Haslebo: Erhvervspsykologi i praksis
Ib Andersen: Den Skinbarlige Virkelighed

Ken Blanchard: The 3  Keys to Empowerment
Michael West: Teamwork
Odd Nordhoug: kompetencestyring i arbeidslivet
Peter Senge: Den Femte Disciplin
Richard Sennett: det fleksible menneske
Anders Drejer: Kompetencestrategi
Nils Asmussen: Uddannelse udvikling og evaluering
Schein: Organisationspsykologi

Strategi:

Analyse af capabiliteter
Flemming Nielsen: Joining forces
Fry and killing: Strategic analysis and action
Jesper Pedersen: Fusioner på tværs
Kurt Klaudi Klausen: Skulle det være noget særligt?
Richard Lynch: Corporate strategy kap. 17-22
Richard Lynch: Corporate strategy kap. 01-05
Steen Hildebrandt: Organisationer er imponerende opfindsomme
Gullestrup: Kulturanalyse
Davenport & Beck: The attention economy
Bente loewendahl: Strategic managing alliances
Rosabeth Moss Kanter: E-volve
Quinn: Deep changeB

 

 

 


Copyright ® 2007 Black Diamond.dk

 

 

 

 

 


Home          About Us          Contacts: info@blackdiamond.dk